Klávesové zkratky:
Z: oddaluje obraz
A: přibližuje obraz
šipka doleva: posunuje obraz doleva
šipka doprava: posunuje obraz doprava
šipka nahoru: posunuje obraz nahoru
šipka dolů: posunuje obraz dolů
V: resetuje obraz do výchozí polohy
H: ukáže/skryje bod (hotspot) na který se dá kliknout dále a tím procházet panoramou